Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2014

symphony
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie

March 14 2014

symphony
3732 d86f
Reposted fromajema ajema

March 13 2014

Reposted fromimmortal-a immortal-a
symphony
2541 4a6f
Reposted fromretaliate retaliate
symphony
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
symphony
1989 4420
Reposted fromiamstrong iamstrong

March 03 2014

7272 3d97
Reposted frombun bun

February 28 2014

7518 4e03

February 24 2014

symphony

February 21 2014

Reposted fromweheartit weheartit
1817 6452
Reposted fromjohnkeats johnkeats

February 20 2014

symphony
2023 964b

February 10 2014

symphony
3333 25cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 30 2014

symphony
Kiedy ktoś od Ciebie odchodzi, pozwól mu na to. Twoje przeznaczenie nie jest związane z kimś, kto Cie opuszcza. To również nie znaczy, że taka osoba jest zła. To po prostu oznacza, że już wypełniła swoją rolę w Twoim życiu.
— Samouzdrawianie
Reposted frompassionative passionative
symphony
3656 eed1
Reposted fromobliviate obliviate
symphony
0870 60fd
Reposted frompesy pesy

January 29 2014

symphony
Prawda boli tylko raz.
Kłamstwo za każdym razem,
gdy je wspominasz.
— ..
Reposted bylukrencja lukrencja
symphony
You didn't love her.. 
You don't destroy the person that you love.
— true.
Reposted byjustapersonsufrimientomaddreamerbobinka
Go for someone who is proud to have you.
— Frank Ocean  (via deprincession)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

January 22 2014

symphony
Nie pozwolę, by to zraniło moje uczucia.
Będzie boleć, zabliźniając się,
ale to już przeszłość
i wiem, że czas to wyleczy

Nie ważne, jak ciężko będzie
W końcu będzie dobrze - bez ciebie..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl